سردیس استاد فقید «هوشنگ ابتهاج» رونمایی می‌شود

موسیقی ما- سازمان زیباسازی شهر تهران از سردیس استاد فقید هوشنگ ابتهاج که ساخت آن از دو ماه پیش و قبل از درگذشت ایشان آغاز شده در خانه نیما یوشیج رونمایی می‌کند. این اتفاق در پی سیاست تکریم از مفاخر و اساتید انجام می‌شود.
 
 طرح پیشنهادی این سردیس را استاد مرتضی آرین می‌سازد که تا یک ماه دیگر و پس از پایان ساخت در یکی از مکان‌های پیشنهادی نصب می‌شود.
 
قرار بود این سردیس همزمان با روز تولد استاد ابتهاج در ششم اسفند رونمایی شود اما متاسفانه با درگذشت این شاعر بزرگ، در مذاکراتی که با خانواده ابتهاج انجام شده قرار است پیش از فرارسیدن چهلمین روز درگذشت استاد، این سردیس در خانه نیما یوشیج رونمایی شود.


منبع: https://www.musicema.com/node/406749

به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران و توسط مرتضی آرین

سردیس استاد فقید «هوشنگ ابتهاج» رونمایی می‌شود