فراخوانِ پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منتشر شد

به صورت غیررقابتی از تاریخ ۲۰ آبان تا ۲۵ آبان ماه

ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران فراخوان حضور هنرمندان در این رویداد موسیقایی را منتشر کرد. پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیررقابتی از تاریخ ۲۰ آبان تا ۲۵ آبان ماه در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
 
پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی به دبیری دکتر محمدعلی مرآتی و با حمایت دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری انجمن موسیقی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برگزار می‌شود.


منبع: https://www.musicema.com/node/406918

فراخوانِ پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منتشر شد