ماهور پیش درآمد، چهارمضراب‌ها و رنگ و ضربی‌های اصغر بهاری را منتشر کرد

جلد دوم کتاب بهاریه شامل 60 چهارمضراب از نواخته‌های استاد اصغر بهاری است. جلد اول کتاب بهاریه شامل 42 پیش‌درآمد و جلد سوم شامل 32 رنگ و 36 ضربی است. چهارمضراب‌های این کتاب برآمده از بداهه‌نوازی‌های ایشان است. به نظر می‌رسد امروزه نواختن چهارمضراب‌های بداهه با ساز کمانچه اهمیت سابق خود را از دست داده است. بررسی و اجرای چهارمضراب‌های استاد بهاری قطعاً در پردازش و ساخت چهارمضراب‌های بداهه به کمانچه‌نوازان کمک می‌کند. نگارندگان برای نت‌نگاری قطعات شیوه‌ای انتخاب کرده‌اند که همزمان برای نوازندگان دوره‌ی متوسطه تا پیشرفته قابل استفاده باشد. تا جایی که قوانین حق مؤلف اجازه می‌د‌اد امکان دسترسی به نسخه‌ی صوتی بسیاری از قطعات با طراحی یک کیوآر کد در پایان مقدمه کتاب فراهم شده است. 
 
جلد سوم کتاب بهاریه شامل 32 رنگ و 36 ضربی از نواخته‌های استاد اصغر بهاری است. جلد اول کتاب بهاریه شامل 42 پیش‌درآمد و جلد دوم شامل 60 چهارمضراب است. تعدادی از قطعات این کتاب توسط استادان موسیقی کلاسیک دستگاهی ساخته شده‌اند و مابقی از دل بداهه‌نوازی‌های استاد بهاری خلق شده‌اند. نگارندگان برای نت‌نگاری قطعات شیوه‌ای انتخاب کرده‌اند که همزمان برای نوازندگان دوره‌ی متوسطه تا پیشرفته قابل استفاده باشد. تا جایی که قوانین حق مؤلف اجازه می‌د‌اد امکان دسترسی به نسخه‌ی صوتی بسیاری از قطعات با طراحی یک کیوآر کد در پایان مقدمه کتاب فراهم شده است. 


منبع: https://www.musicema.com/node/406933

ماهور پیش درآمد، چهارمضراب‌ها و رنگ و ضربی‌های اصغر بهاری را منتشر کرد

 موسیقی ما- کتاب «بهاریه» مجموعه‌ی پیش درآمد، چهارمضراب‌ها و رنگ و ضربی‌ها از آثار و نواخته‌های استاد علی‌اصغر بهاری توسط انتشارات ماهور و با گردآوری و نت‌نگاری چکاد فشارکی و رضا پرویززاده توسط نشر ماهور منتشر شد.  جلد اول کتاب بهاریه شامل 42 پیش‌‌درآمد از آثار و نواخته‌های استاد اصغر بهاری است. جلد دوم شامل 60 چهارمضراب و جلد سوم شامل 32 رنگ و 36 ضربی است. تعدادی از این پیش‌درآمدها توسط استادان موسیقی کلاسیک دستگاهی ساخته شده‌اند و مابقی از دل بداهه‌نوازی‌های استاد بهاری خلق شده‌ یا به‌واسطه‌ی کثرت دفعات اجرا حالت تثبیت‌شده‌‌ای پیدا کردند. نگارندگان برای نت‌نگاری قطعات شیوه‌ای انتخاب کرده‌اند که همزمان برای نوازندگان دوره‌ی متوسطه تا پیشرفته قابل استفاده باشد. تا جایی که قوانین حق مؤلف اجازه می‌د‌اد امکان دسترسی به نسخه‌ی صوتی بسیاری از قطعات با طراحی یک کیوآر کد در پایان مقدمه کتاب فراهم شده است. 

با گردآوری و نت‌نویسی چکاد فشارکی و رضا پرویززاده


منتشر شده

در

توسط