کمیته‌ای برای رفع مشکلات هنرمندان در حوادث اخیر تشکیل می‌شود

موسیقی ما- شورای عالی خانه هنرمندان ایران در آخرین جلسه خود، به تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات هنرمندان در حوادث اخیر رای داد و تصویب کرد که کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان را در شرایط این روزها تشکیل دهد.
 
طبق متن منتشرشده از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اعضای شورای عالی خانه هنرمندان در این نشست ضمن تایید و حمایت از بیانیه‌های خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی، کمیته‌ای را در هم‌افزایی با کمیته‌های پیگیری تشکیل‌شده در نهادهای مذکور، مأمور مذاکره با مراجع ذیربط و کمک به رفع مشکلات هنرمندان کرده است.


منبع: https://www.musicema.com/node/406983

طبق تصویبِ شورای عالی خانه هنرمندان ایران

کمیته‌ای برای رفع مشکلات هنرمندان در حوادث اخیر تشکیل می‌شود


منتشر شده

در

توسط